პარტნიორები

აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის ფონდი, საერთაშორისო სამართლით დაინტერესებული იურისტების პროფესიული ზრდისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესში, სამანმანათლებლო-შემეცნებით საქმიანობის ხელის შეწყობის მიზნით, მჭიდროდ თანამშრომლობს საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან, ასევე, ფონდს ჰყავს პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებთანაც თანამშრომლობა მემორანდუმების ფარგლებშიც მიმდინარეობს.