კონფერენციები

კონფერენცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო მართლმსაჯულების თემაზე

თსუ საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო მართლმსაჯულების დღე აღნიშნა.

Read more

საერთაშორისო კონფერენცია ჟენევის 1949 წლის კონვენციების თემაზე

2019 წლის 25 ოქტომბერს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ჟენევის 1949 წლის კონვენციების 70 წლის აღსანიშნავად

Read more